آتیه‌صبا نمونه خوبی از تاثیر مدیریت در ایجاد تحولات بزرگ است

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهم ترین عامل در تعیین سرنوشت شرکت ها را عامل مدیریتی خواند و گفت: هلدینگ آتیه صبا نمونه خوبی برای تاثیر مدیریت در تحولات بزرگ در بنگاه‌های اقتصادی و تحقق اهداف و کسب موفقیت است.ادامه مطلب …