آگهی مزایده عمومی اجاره تابلوهای تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومی شرکت امیرکبیر

شرکت آزاد راه امیرکبیر(قم – کاشان) در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مزایده و آئین نامه های اجرایی آن و به استناد آئین نامه معاملات هلدینگ ها و شرکت های تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، تابلوهای تبلیغاتی موجود در عوارضی های قم و کاشان، طول مسیر آزادراه امیر کبیر (قم کاشان) و مجتمع های خدماتی رفاهی سرای کویر 1 و 2(سه ساله) ، را بشرح ذیل (فایل پیوست)  و از طریق مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط اجاره دهد. علاقمندان و واجدین شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های مندرج در آگهی تماس حاصل نمایند.

 

دانلود فایل pdf فراخوان مزایده عمومی تابلو ها