فراخوان استعلام بهای عمومی (شماره 2-1400)

شرکت آزادراه امیرکبیر (قم-کاشان) در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام عمومی نسبت به شناسایی و انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای عملیات اصلاح درز انبساط پل قمرود (از نوع پلیمری) واقع در ابتدای آزادراه قم کاشان حدوداً به میزان 200 متر طول که مصالح به عهده پیمانکار می باشد اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام مذکور می توانند از زمان اطلاع رسانی صورت گرفته تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/02/25   نسبت به ارائه پاکت مهر و موم شده قیمت پیشنهادی خود به نشانی های ذیل اقدام نموده و رسید تحویل پاکت را اخذ نمایند. کمیسیون مربوطه جهت بررسی پیشنهادات وصول شده در اسرع وقت تشکیل و نسبت به بررسی پیشنهادات اقدام و اتخاذ تصمیم و به شرکت برنده اطلاع رسانی خواهد گردید. لازم به توضیح می باشد شرکت کنندگان در استعلام می توانند مشخصات  شرایط مورد نظر استعلام و فرم پیشنهاد قیمت را از نشانی های ذیل دریافت و با توجه کامل به مندرجات آن نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت متناسب با شرایط استعلام اقدام نمایند.

کلیه مراحل برگزاری استعلام بهاء از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات موضوع استعلام بصورت فیزیکی و حضوری خواهد بود.

همچنين متقاضيان محترم جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سایت اطلاع رسانی شرکت آزادراه امیرکبیر به نشانی https://amirkabir-freeway.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 02126652759 تماس حاصل فرمایند.

آدرس شرکت آزادراه امیرکبیر:

دفتر تهران: خیابان پاسداران-خیابان شهید حجت سوری-نبش رام-پلاک5-شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-طبقه چهارم-شرکت آزادراه امیرکبیر، شماره تلفن: 02126652759 و  02126652630 و  شماره نمابر: 02126653509

دفتر قم: ابتدای آزادراه قم-کاشان-ساختمان عوارضی-دفتر مدیریت آزادراه، شماره تلفن: 02536551514 و شماره نمابر: 02536551620

 

روابط عمومی شرکت آزادراه امیرکبیر