نشست مشترک مدیرعامل شرکت آزادراه امیرکبیر با مدیرعامل شرکت فجر جهاد

رضا امیدوار تجریشی مدیرعامل و عضو هیات مدیره و اکبرپور رئیس هیات مدیره شرکت حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد با حضور در دفتر مرکزی شرکت آزادراه امیر کبیر با فرامرز امیریان مدیرعامل این شرکت دیدار و گفت‌وگو کردند.
به گزارش ایلنا، طرفین در این دیدار بر هم‌افزایی شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشور و شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا، بررسی امکان و فرصت همکاری‌های فی‌مابین، تقویت بن‌مایه‌های اقتصادی درون‌سازمانی و ایجاد ظرفیت‌های نوپدید در ساختار مدیریتی دو شرکت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گفتنی است شرکت حمل و نقل جاده‌ای فجر جهاد و شرکت آزادراه امیرکبیر هر متعلق به صندوق بازنشستگی کشور و شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا بوده و به عنوان دو شرکت هم‌گروه، ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای به منظور ایجاد روندهای مشترک دارند.

این دیدار در راستای ایجاد روندهای اخیر در شرکت فجر جهاد به منظور توسعه بازارهای هدف، کاهش هزینه‌های عمومی شرکت‌های هم‌گروه و بهره‌مندی از ظرفیت‌های درون‌بنگاهی با هدف تولید ثروت برای بازنشستگان سراسر کشور به عنوان سهامداران اصلی صندوق بازنشستگی کشور صورت گرفت.