آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شرکت امیرکبیر

اجاره تعدادی از واحد تجاری و خدماتی در مجتمع‌های خدماتی رفاهی سرای کویر ۱ و ۲

واقع در طرفین کیلومتر ۴۰ آزادراه کاشان – نطنز – اصفهان