فراخوان استعلام بهای عمومی (شماره ۲-۱۴۰۰)

شرکت آزادراه امیرکبیر (قم-کاشان) در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام عمومی نسبت به شناسایی و انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای عملیات اصلاح درز انبساط پل قمرود (از نوع پلیمری) واقع در ابتدای آزادراه قم کاشان حدوداً به میزان ۲۰۰ متر طول که مصالح به عهده پیمانکار می باشد اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام مذکور می توانند از زمان اطلاع رسانی صورت گرفته تا ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵   نسبت به ارائه پاکت مهر و موم شده قیمت پیشنهادی خود به نشانی های ذیل اقدام نموده و رسید تحویل پاکت را اخذ نمایند. کمیسیون مربوطه جهت بررسی پیشنهادات وصول شده در اسرع وقت تشکیل و نسبت به بررسی پیشنهادات اقدام و اتخاذ تصمیم و به شرکت برنده اطلاع رسانی خواهد گردید. لازم به توضیح می باشد شرکت کنندگان در استعلام می توانند مشخصات  شرایط مورد نظر استعلام و فرم پیشنهاد قیمت را از نشانی های ذیل دریافت و با توجه کامل به مندرجات آن نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت متناسب با شرایط استعلام اقدام نمایند.

کلیه مراحل برگزاری استعلام بهاء از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات موضوع استعلام بصورت فیزیکی و حضوری خواهد بود.

همچنين متقاضيان محترم جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سایت اطلاع رسانی شرکت آزادراه امیرکبیر به نشانی https://amirkabir-freeway.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۲۶۶۵۲۷۵۹ تماس حاصل فرمایند.

آدرس شرکت آزادراه امیرکبیر:

دفتر تهران: خیابان پاسداران-خیابان شهید حجت سوری-نبش رام-پلاک۵-شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-طبقه چهارم-شرکت آزادراه امیرکبیر، شماره تلفن: ۰۲۱۲۶۶۵۲۷۵۹ و  ۰۲۱۲۶۶۵۲۶۳۰ و  شماره نمابر: ۰۲۱۲۶۶۵۳۵۰۹

دفتر قم: ابتدای آزادراه قم-کاشان-ساختمان عوارضی-دفتر مدیریت آزادراه، شماره تلفن: ۰۲۵۳۶۵۵۱۵۱۴ و شماره نمابر: ۰۲۵۳۶۵۵۱۶۲۰

 

روابط عمومی شرکت آزادراه امیرکبیر