آگهی مزایده عمومی اجاره تابلوهای تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومی شرکت امیرکبیر

شرکت آزادراه امیرکبیر قصد دارد نسبت به اجاره تابلوهای تبلیغاتی موجود در عوارضی های قم و کاشان، طول مسیر آزادراه (قم-کاشان) و مجتمع های خدماتی رفاهی سرای کویر ۱ و ۲ (به مدت سه سال)  از طریق آگهی مزایده عمومی اقدام نماید. علاقمندان و واجدین شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های مندرج در آگهی تماس حاصل نمایند.

 

جهت مشاهده آگهی مزایده فایل زیر را بارگیری نمایید.

 

Image_088