آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شرکت امیرکبیر

اجاره تعدادی از واحد تجاری و خدماتی در مجتمع‌های خدماتی رفاهی سرای کویر 1 و 2

واقع در طرفین کیلومتر 40 آزادراه کاشان – نطنز – اصفهان