فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی (شماره 1-1402)

                                        فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی (شماره 1-1402)
شرکت آزادراه امیرکبیر در نظر دارد نسبت به ارزیابی پیمانکاران و برگزاری مناقصه عمومی (به روش فشرده) جهت اجرای پروژه ذیل اقدام نماید:
ردیف موضوع مبلغ برآورد (ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
1 لکه گیری روکش آسفالت بخشی از آزادراه قم-کاشان 257.737.814.597 11.155.000.000

 

 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها بصورت فیزیکی و حضوری خواهد بود.

نوع تضمین شرکت در فرآیند مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب مشخص شده در اسناد مناقصه می باشد.

همچنين متقاضيان محترم جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني https://iets.mporg.ir و نیز سایت اطلاع رسانی شرکت آزادراه امیرکبیر به نشانی https://amirkabir-freeway.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 02126653266 تماس حاصل فرمایند. ارائه كد كاربري ثبت نام در پايگاه اطلاع رساني مناقصات جهت درج اطلاعات برنده مناقصه الزامي مي باشد.

 

مهلت زمانی دریافت اسناد: از ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 06/02/1402 لغایت ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 11/02/1402        

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات:  از زمان تعیین شده جهت دریافت اسناد لغایت ساعت 16:00  روز چهارشنبه مورخ 27/02/1402        

تاريخ بازگشايي پاكات ارزیابی كيفي: 

پاکت ارزيابي كيفي مناقصه گران رأس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 30/02/1402 بازگشایی و توسط کمیته فنی بازرگانی مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و در صورت احراز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی اعلام شده، سایر پاکت های ارسالی مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده باشند بازگشایی خواهد گردید.

محل و زمان افتتاح پاکت ضمانت نامه (الف) و پاکت اسناد فنی (ب) و پاکت پيشنهادات مالی مناقصه گران (ج):

كميسيون معاملات از ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 30/02/1402 در محل سالن جلسات شرکت تشكيل و پيشنهاداتي كه تا موعد مقرر وصول گرديده و حداقل امتیاز ارزیابی کیفی اعلام شده در اسناد مناقصه را کسب نموده باشند، بازگشایی و مورد رسيدگي قرار خواهند گرفت.

آدرس:

دفتر تهران: خیابان پاسداران-خیابان شهید حجت سوری-نبش رام-پلاک5-طبقه چهارم ، شماره تلفن: 02126653266 و  02126653253 و  شماره نمابر: 02126653509

دفتر قم: ابتدای آزادراه قم-کاشان ساختمان عوارضی شرکت آزادراه امیرکبیر شماره تلفن: 02536551514 و شماره نمابر: 02536551620